Our Services

  • Assessorament i gestió en la compravenda d'immobles.
  • Assessorament i gestió en el lloguer d'immobles.
  • Assessorament i gestió en permutestraspassos i tot tipus de cessió de béns immobles.
  • Realització de dictàmens de valoracions de preu de mercat de béns immobles.
  • Realització de peritatges judicials immobiliaris.
  • Administració i gestió de patrimonis immobiliaris particulars i comunitaris.
  • Assessorament en gestió hipotecària.
  • Servei de personal shopper immobiliari (acompanyament al comprador en la compra d'immobles).